Tagarchief: persoonlijke innovatie

Zelf-innovatie. Geen bulk.

Alles van waarde is weerloos

Met de intrede van het woord ‘subsidieslurper’ verdween de ruimte voor groei en innovatie, voor uitingen van zachtmoedig- en teerhartigheid. Voor alles wat niet te maken valt. Nu een flink aantal economische zeepbellen is doorgeprikt is het geloof in maakbaarheid opmerkelijk genoeg niet afgenomen. Nee, de roep om meetbare resultaten is nog nooit zo groot geweest. Vanaf hun tweede jaar houden meneer en mevrouw Cito kinderen al tegen het licht en hoe ouder mensen worden, hoe meer ze worden gemeten, waarbij er onder de streep maar één ding over lijkt te blijven: kosten ze de maatschappij geld of leveren ze de maatschappij SMART iets op?
Wat bent u waard, weet u dat al?

madeofmoney

Bijdragen die niet in geld of cijfers zijn uit te drukken, lijken vandaag de dag tweederangs of in het geheel niet van belang. Terwijl we diep van binnen heel goed weten, dat de muziek die we spelen op momenten in ons leven die we belangrijk vinden (een huwelijk, verjaardag, bij het begin van een verliefdheid of het eind ervan, een begrafenis, een herdenking), ooit is begonnen met iemand die de noten en teksten samenbracht, zonder te weten of het ooit één eurocent zou opleveren. En terwijl we weten dat alle dingen die ons dagelijks omringen (… televisie, stofzuiger, smartphone, computer, auto, fiets, fornuis, magnetron, printer …) zijn gebouwd door mensen die vooraf de naam niet wisten van wat ze gingen maken.

Opleiding, ontwikkeling

Ook in de wereld van opleidingen en trainingen heeft het maakbaarheidsgeloof zijn intrede gedaan. Nog voordat men u kent, krijgt u beloftes over wat u kunt nadat u de training hebt gevolgd. Eindtermen van opleidingen en workshops worden geformuleerd zonder aanziens des persoons. Draaiboeken van trainers zijn tot op het kwartier ingedeeld, zonder u te kennen. Zonder te weten waar u vandaan komt, wat u  kunt en wat uw ervaring is. Is dat vanuit geloof en idealisme? Of heeft het er wellicht mee te maken dat trainingsbureaus steeds groter worden, trainingen via tenders steeds grootschaliger worden ingekocht, en de noodzaak tot kostenreductie en lage inkoopkosten, vraagt om standaardisering van lesprogramma’s en digitalisering van het contact onder het motto ‘het gemak en de flexibiliteit van blended learning’?

Persoonlijke innovatie

Als u gevorderd bent in uw leven en loopbaan, wordt leren steeds meer een persoonlijke zaak. En hoe meer u zichzelf wilt vernieuwen, hoe belangrijker het is om een persoonlijke en innovatieve leeromgeving te zoeken.
Het is niet makkelijk die plek te vinden nu kosteneffectiviteit, standaardisering en vooraf geformuleerde leeropbrengsten prominent aanwezig zijn in het landschap van opleiding en training.
De wal zal het schip wel weer keren.
In ieder geval vaart dit schip, het schip van ‘Kapitaliseren op je Eigenschappen’ een andere koers. Want in het repetitielokaal is iedereen anders.

17302350_3eae05059d[1]

 

smart-doelen